Er 5G farligt?

Mange danskere går og bekymrer sig om, hvorvidt 5G kan være farligt for mennesker. Nogle mener at have belæg for det, andre er blot nervøse. Men helt generelt kan vi trøste med, at der ikke er grund til bekymring.

I denne artikel vil vi gennemgå al den information, som vi har om 5G og dens potentielle skadelighed. Samtidig vil vi løbende opdatere artiklen, i takt med at der dukker ny information op.

Har du ikke tid til at læse hele artiklen, men vil gerne vide om 5G er farligt? Så kan vi fortælle, at 5G ikke er skadeligt.

Indholdsfortegnelse
  Add a header to begin generating the table of contents

  Er 5G sikkert?

  Fagbladet Ingeniøren har adspurgt to fagfolk, som begge kan fortælle, at vi bare kan tage den helt roligt. Først fortæller Christoffer Johansen, som er professor på Onkologisk Klinik på Rigshospitalet, at man ikke antager, at 5G udgør et sundhedsmæssigt problem. Det gør man ikke, fordi man, på trods af mange års undersøgelser, hidtil ikke har oplevet helbredsmæssige problemer i forbindelse med tidligere generation af mobilnetværk (herunder 3G og 4G).

  Men som du måske ved, bliver 5G sendt på en anden og noget højere frekvens end tidligere generationer af datanetværk i Danmark. Det menes dog ikke at være et problem, da den frekvens ikke er kraftig nok til at trænge gennem huden (i modsætning til blandt andet 2G).

  Dertil forbliver strålingens styrke nærmest den samme, på trods af, at vi opgraderer til 5G. Det betyder, at den fortsat ligger mange 100, hvis ikke 1.000 gange under den grænseværdi for hvornår, man mener at stråling bliver skadeligt for vores helbred.

  Kombineret med, at vi fortsat vil gøre brug af frekvenser, der befinder sig under 6 GHz de første par år med 5G, så er der ingen grund til at bekymre sig om, hvorvidt 5G er farligt. Der foreligger ingen konkret forskning, der viser at mobilnetværk skulle være skadelige, og det forventes ikke, at resultatet er et andet ved 5G.

  Derfor er den nuværende vurdering, at 5G er sikkert.

  Hvad er 5G stråling?

  Når vi snakker om 5G stråling – og stråling helt generelt – er det sådan, at EU har fastlagt en grænseværdi. Denne grænseværdi gælder for al stråling, der kommer fra radioudstyr. Det gælder eksempelvis antenner, mobiltelefoner og lignende. Denne grænseværdi gælder for alle teknologier, ligegyldig om det er 3G, 4G eller 5G stråling, der er tale m.

  I bund og grund er stråling et andet ord for eksponering af elektromagnetiske felter. Det er det fordi, at denne stråling kan være farlig i større mængder.

  Det er dog vigtigt at pointere, at 5G stråling ikke kommer til at overstige disse grænseværdier. Faktisk vil den fortsat befinde sig langt under det tilladte strålingsniveau.

  Man forventer dog, at 5G stråling vil stige i takt med at 5G bliver mere udbredt. Årsagen er sådan set ganske simpel. Etableringen af et 5G netværk kræver nemlig flere master end 3G og 4G. Det skyldes de høje frekvenser, som har kortere rækkevidde. Det kan du læse meget mere om i vores artikel, der fortæller mere om, hvad 5G er.

  Det øgede antal af master vil dermed forårsage et øget 5G stråling. Men bare rolig; det er Energistyrelsens vurdering, at den øgede eksponering for elektromagnetiske felter fortsat vil befinde sig langt under grænseværdierne i EU.

  Føler du dig ikke tryg ved 5G?

  Mange bekymrer sig om, hvorvidt man kan føle sig tryg ved 5G. For er 5G tryg?

  Baseret på ovenstående, så må konklusionen være, at ja, du kan være helt rolig, når 5G bliver etableret. Sundhedsstyrelsen har lavet en overordnet vurdering, der konkluderer, at 5G ikke udgør en sundhedsrisiko. Strålingen fra alle vores apparater (og altså ikke bare mobilnetværk) er til sammen væsentlig lavere end grænseværdierne, og er dermed ikke sundhedsskadelige.

  Man følger naturligvis udviklingen indenfor 5G tæt, men mener fortsat ikke at det nye 5G netværk udgør en risiko.

  Hos Energistyrelsen holder man naturligvis øje med strålingsniveauerne hos de enkelte teleselskaber, så man sikrer, at de ikke overtræder grænseværdierne.

  Er du fortsat utryg ved 5G? Så bare rolig. Du kan altid tilkendegive dig utryghed ved 5G master i dit nærområde. Teleselskaberne har allerede målt strålingsniveauet for 5G i de områder, hvor man er ved at installere de nye master. Og bare rolig; ingen af målingerne har vist et niveau af 5G stråling, der befinder sig i nærheden af at overskride grænseværdierne.

  Helt generelt kan vi altså konkludere, at ja; 5G er sikkert. Der ligger ingen videnskabelig forskning, der beviser det modsatte – og flere fagfolk mener ikke at der er nogen grund til bekymring.

  Scroll to Top